Zoek en boek

Hartelijk dank, namens vele kinderen!

Geplaatst: 13-12-2018

De collectes tijdens de sing-inn, de psalmzangavonden of de collectebus bij onze receptie: op vele manieren kon u dit jaar een steentje bijdragen aan het goede doel van dit seizoen: Stichting Red een Kind. Dank zij velen van jullie hebben we een mooi bedrag van € 2000,- over mogen maken naar Stichting Red een Kind. Dit is een bedrag waar heel veel hulp van geboden kan worden! Het door u en jou gedoneerde bedrag wordt gebruikt voor een specifiek project, Bergzicht is namelijk groeipartner van Red een Kind in Burundi. 

Wat houdt dit in?
Binnen vijf tot zeven jaar moet de bevolking in Cibitoke zelfvoorzienend worden en moeten kansen voor kinderen en jongeren aanzienlijk zijn verbeterd. Dat is de doelstelling van het Groeipartnerproject in Cibitoke, Burundi.

Hoe wordt dit gerealiseerd?
Door het opzetten van zelfhulpgroepen voor ouders, het verbeteren van de toegang tot het basisonderwijs voor kinderen en het aanbieden van agrarische vakopleidingen voor jongeren.

Zo wordt de armoede op alle fronten aangepakt, sámen met de dorpsbewoners. Zodat zij binnen enkele jaren toegroeien naar zelfstandigheid en Red een Kind kan vertrekken uit het gebied.

Meer weten of een film zien van het betreffende project? Kijk dan op www.redeenkind.nl/ondernemers/groeipartners

Namens al die kinderen en hun ouders: hartelijk dank!

Nieuws overzicht